23 Tháng Mười, 2019

VIỆC TỬ TẾ VÀ NHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ NHÂN ÁI

Những người phụ nữ xuất hiện cùng Việc tử tế đều chưa một ngày ngừng yêu thương, ngừng tô điểm cho cuộc đời bằng tấm lòng nhân ái! 💛Hãy xem những câu chuyện dưới đây và cùng chúc cho họ những lời yêu thươg nhất như một lời tri ân!#việctửtế #THACO #VTV24 #PSC

Posted by Việc tử tế on Friday, 18 October 2019

 

Những người phụ nữ xuất hiện cùng Việc tử tế đều chưa một ngày ngừng yêu thương, ngừng tô điểm cho cuộc đời bằng tấm lòng nhân ái! 💛

Hãy xem những câu chuyện dưới đây và cùng chúc cho họ những lời yêu thươg nhất như một lời tri ân!