26 Tháng Tám, 2019

🌈 ĐÓN CẦU VỒNG CÙNG VIỆC TỬ TẾ THÁNG 8 🌈

Những cơn mưa như chính những thử thách trong cuộc sống của mỗi người. Thế nhưng, nếu bạn kiên nhẫn với chúng, vượt qua được chúng, bạn sẽ thấy được cầu vồng.

Các nhân vật của Gala Việc tử tế tháng này, họ như những cầu vồng, xuất hiện sau mưa, mang những điều tốt đẹp đến cho những hoàn cảnh khó khăn hay chính họ là những người đã tạo nên cầu vồng cho cuộc đời của mình.