3 Tháng Tư, 2020

NHƯNG “ANH HÙNG” TỰ NGUYÊN LÊN TUYẾN ĐẦU CHỐNG DỊCH
——-
Khi dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Mỗi một người trên khắp cả nước bằng nhiều cách khác nhau đang cùng đồng lòng, mong muốn đóng góp để đầy lùi dịch bệnh.
Câu chuyện của những Y Bác sĩ về hưu hay những Sinh viên Y khoa tình nguyện lên đường chống dịch luôn khiến chúng ta cảm thấy ấm áp hơn trong mùa dịch này.

NHƯNG "ANH HÙNG" TỰ NGUYÊN LÊN TUYẾN ĐẦU CHỐNG DỊCH

NHƯNG "ANH HÙNG" TỰ NGUYÊN LÊN TUYẾN ĐẦU CHỐNG DỊCH ——-Khi dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Mỗi một người trên khắp cả nước bằng nhiều cách khác nhau đang cùng đồng lòng, mong muốn đóng góp để đầy lùi dịch bệnh.Câu chuyện của những Y Bác sĩ về hưu hay những Sinh viên Y khoa tình nguyện lên đường chống dịch luôn khiến chúng ta cảm thấy ấm áp hơn trong mùa dịch này.#việctửtế #THACO #VTV24 #PSC

Posted by Việc tử tế on Tuesday, 31 March 2020

Thẻ: