27 Tháng Hai, 2021

Ở trung tâm bảo trợ trẻ em bất hạnh tại Đà Nẵng có một lớp học vẽ đặc biệt. Đặc biệt là bởi các học sinh tham gia lớp học này đều là những em nhỏ thiểu năng trí tuệ. Và người thầy dạy các em những nét vẽ đầu tiên là thầy Dũng. Bản thân thầy cũng là người khuyết tật, nhưng bằng ý chí vươn lên thầy đã tốt nghiệp đại học, với lớp học vẽ này thầy Dũng mong muốn sẽ truyền tới các học trò đặc biệt của mình nghị lực vươn lên trong cuộc sống.