VE-LAI-CUOC-DOI-VIEC-TU-TE
15 Tháng Một, 2020
Người đàn ông vẽ lại cuộc đời cho những đứa trẻ

Ông Trần Nhật Ninh – 1 cựu chiến binh ở Đà Nẵng luôn tìm thấy những điểm sáng tích cực trong những đứa trẻ từng lầm đường. Khi cả xã hội xa lánh, chỉ có ông Ninh luôn mở rộng vòng tay, chăm sóc và dạy dỗ, cho những đứa trẻ ấy 1 cơ hội vẽ lại cuộc đời theo những cung bậc tươi sáng nhất.

SỐ ĐỒNG HÀNH | Người đàn ông vẽ lại cuộc đời cho những đứa trẻ

Ông Trần Nhật Ninh – 1 cựu chiến binh ở Đà Nẵng luôn tìm thấy những điểm sáng tích cực trong những đứa trẻ từng lầm đường. Khi cả xã hội xa lánh, chỉ có ông Ninh luôn mở rộng vòng tay, chăm sóc và dạy dỗ, cho những đứa trẻ ấy 1 cơ hội vẽ lại cuộc đời theo những cung bậc tươi sáng nhất.#việctửtế #THACO #VTV24 #PSC

Posted by Việc tử tế on Thursday, 9 January 2020

Thẻ: