NGUOI-CHA-DAC-BIET-VIEC-TU-TE
15 Tháng Một, 2020

Một người cha đã nuôi và dạy 3 em nhỏ trong hơn 5 năm qua. Gặp rất nhiều khó khăn với đồng lương ít ỏi của một người thầy giáo. Nhưng “người cha” đó vẫn trích ra một khoản 30.000 đồng mỗi ngày, cùng với đó là sự hỗ trợ của những người xung quanh để cưu mang các em. Động lực to lớn nào đã khiến Thầy làm vậy?

NGƯỜI CHA "ĐẶC BIỆT" VÀ 3 CHỊ EM MỒ CÔI

Một người cha đã nuôi và dạy 3 em nhỏ trong hơn 5 năm qua. Gặp rất nhiều khó khăn với đồng lương ít ỏi của một người thầy giáo. Nhưng "người cha" đó vẫn trích ra một khoản 30.000 đồng mỗi ngày, cùng với đó là sự hỗ trợ của những người xung quanh để cưu mang các em. Động lực to lớn nào đã khiến Thầy làm vậy? #việctửtế #THACO #VTV24 #PSC

Posted by Việc tử tế on Saturday, 28 December 2019

Thẻ: