18 Tháng Chín, 2019

Tháng 9 mùa tựu trường năm nay, Việc tử tế mời bạn tham dự ‘Khai giảng xanh’. Một mùa khai giảng vì chính tương lai của mình và những em nhỏ?

Các bạn có sẵn sàng không? Những trước hết hãy tìm hiểu ‘khai giảng xanh’ là gì nhé!