3 Tháng Mười Một, 2019

“Những điều xuất phát từ trái tim sẽ chạm đến trái tim” – Đó là cách mà cô gái trẻ ấy đã thuyết phục các nhà hảo tâm, kêu gọi thành công 67 tỉ cho giáo dục!

HUY ĐỘNG 87 TỈ CHO LỚP HỌC ĐẶC BIỆT

"Những điều xuất phát từ trái tim sẽ chạm đến trái tim" – Đó là cách mà cô gái trẻ ấy đã thuyết phục các nhà hảo tâm, kêu gọi thành công 67 tỉ cho giáo dục!Xem thêm câu chuyện đặc biệt này tại: https://bit.ly/2kURwPh#Việctửtế #THACO #VTV24 #PSC

Posted by Việc tử tế on Thursday, 19 September 2019