3 Tháng Tư, 2020

Chuyến đi tới Nam Cực, một vùng đất hoang sơ hùng vĩ. Nhưng chứng kiến vùng đất đó bị thay đổi bởi bàn tay con người, đã thực sự là một bước ngoặt thay đổi cuộc đời của chị Hoàng Minh Hồng và “Change” đã ra đời.
Tổ chức thay đổi nhận thức về bảo vệ môi trường trong giới trẻ. Những chương trình rất thú vị và sáng tạo đã được thực hiện vì môi trường và động vật hoang dã đã được tổ chức, ví dụ như: Mua 1 tặng 15.

 

HOÀNG MINH HỒNG – CHANGE

Chuyến đi tới Nam Cực, một vùng đất hoang sơ hùng vĩ. Nhưng chứng kiến vùng đất đó bị thay đổi bởi bàn tay con người, đã thực sự là một bước ngoặt thay đổi cuộc đời của chị Hoàng Minh Hồng và "Change" đã ra đời.Tổ chức thay đổi nhận thức về bảo vệ môi trường trong giới trẻ. Những chương trình rất thú vị và sáng tạo đã được thực hiện vì môi trường và động vật hoang dã đã được tổ chức, ví dụ như: Mua 1 tặng 15. Cùng tìm hiểu thêm hành trình tuyệt vời này nhé!#việctửtế #THACO #VTV24 #PSC

Posted by Việc tử tế on Wednesday, 5 February 2020

 

Cùng tìm hiểu thêm hành trình tuyệt vời này nhé!

Thẻ: