16 Tháng Ba, 2021

VAF, là tên của một trung tâm dạy tiếng Anh cho người khiếm thị. Trong lớp học đặc biệt này, bằng những giáo trình độc đáo được nghiên cứu riêng cho việc dạy tiếng Anh cho người khiếm thị, học viên tại đây được tham gia vào những lớp học đầy ắp tiếng cười, và còn được du lịch khắp thế giới thông qua những mô hình mang tính tương tác cao.