3 Tháng Tư, 2020

DÀNH CẢ 85 CUỘC ĐỜI HI SINH CHO 4 NGƯỜI CON TẬT NGUYỀN

Sống đến nay đã 85 năm cuộc đời, nhưng dường như chưa khi nào bà Gẫm có được 1 ngày hạnh phúc. Cuộc sống lúc nào cũng xoay vần quanh bất hạnh, đơn độc và đói nghèo.

Những năm qua, bà đâu biết đến mùi vị những ngày lễ là gì. Cả 4 người con đều không lành lặn: Người không tỉnh táo, người đi lại khó khăn, tự vệ sinh cá nhân đã là điều không tưởng, mong chờ chi những thứ xa xôi.

Vì vậy năm nay Việc tử tế quyết định tặng bà Gẫm 1 ngày 8/3 thật đặc biệt, ngày mà bà có thể tạm quên đi những nỗi buồn cuộc sống, và vui vẻ nhận những đoá hoa đầu tiên trong cuộc đời.

DÀNH CẢ 85 CUỘC ĐỜI HI SINH CHO 4 NGƯỜI CON TẬT NGUYỀN

DÀNH CẢ 85 CUỘC ĐỜI HI SINH CHO 4 NGƯỜI CON TẬT NGUYỀNSống đến nay đã 85 năm cuộc đời, nhưng dường như chưa khi nào bà Gẫm có được 1 ngày hạnh phúc. Cuộc sống lúc nào cũng xoay vần quanh bất hạnh, đơn độc và đói nghèo.Những năm qua, bà đâu biết đến mùi vị những ngày lễ là gì. Cả 4 người con đều không lành lặn: Người không tỉnh táo, người đi lại khó khăn, tự vệ sinh cá nhân đã là điều không tưởng, mong chờ chi những thứ xa xôi.Vì vậy năm nay Việc tử tế quyết định tặng bà Gẫm 1 ngày 8/3 thật đặc biệt, ngày mà bà có thể tạm quên đi những nỗi buồn cuộc sống, và vui vẻ nhận những đoá hoa đầu tiên trong cuộc đời. #việctửtế #THACO #VTV24 #PSC

Posted by Việc tử tế on Wednesday, 4 March 2020

Thẻ: