3 Tháng Tư, 2021

B

à Phạm Thị Xuân Vân. Năm nay mặc dù đã 89 tuổi, cái tuổi mà hầu như mọi người đều dành thời gian bên con cháu thì bà Vân lại dành thời gian cho những vật nuôi kém may mắn và hướng dẫn những sinh viên thú y phát triển những kỹ năng trong công việc. Với bà, đó không phải là gánh nặng mà trái lại, đó là niềm vui, niềm hạnh phúc của bà.