20 Tháng Một, 2020

Con đường hoa đặc biệt cho các bệnh nhân

200 mét con đường hoa cùng 70 tiểu cảnh khác nhau đã mang đến 1 diện mạo bệnh viện Chợ Rẫy Tp.HCM. Nào hoa mai, nào bánh chưng… khiến bệnh viện Chợ Rẫy được phủ lên lớp không khí rực rỡ, khác hẳn không khí nghiêm túc ngày thường.

Đường hoa đặc biệt này sẽ được trưng bày từ ngày 7 – 28/1 (tức mồng 4 tết), đã trở thành thứ gia vị thật đẹp cho những người không được về Tết năm nay.

SỐ ĐỒNG HÀNH | Con đường hoa đặc biệt cho các bệnh nhân

200 mét con đường hoa cùng 70 tiểu cảnh khác nhau đã mang đến 1 diện mạo bệnh viện Chợ Rẫy Tp.HCM. Nào hoa mai, nào bánh chưng… khiến bệnh viện Chợ Rẫy được phủ lên lớp không khí rực rỡ, khác hẳn không khí nghiêm túc ngày thường.Đường hoa đặc biệt này sẽ được trưng bày từ ngày 7 – 28/1 (tức mồng 4 tết), đã trở thành thứ gia vị thật đẹp cho những người không được về Tết năm nay.#việctửtế #THACO #VTV24 #PSC

Posted by Việc tử tế on Wednesday, 15 January 2020

Thẻ: