THÔNG ĐIỆP VIỆC TỬ TẾ

“Tử tế” là khái niệm không có ranh giới hay khoảng cách bởi
khi bạn tin vào sự Tử tế, bạn sẽ nhận lại được sự Tử tế.

Được ra đời và lên sóng từ năm 2014, trải qua hơn 5 năm, hành trình Việc Tử tế đã mang đến cho khán giả hàng nghìn câu chuyện Tử tế trong xã hội, tạo được nhiều xúc cảm đối với khán giả với sự lan tỏa, nhân rộng yêu thương bằng những câu chuyện về những nghĩa cử cao đẹp trong cuộc sống.

CHƯƠNG TRÌNH VIỆC TỬ TẾ
VIDEO
VIỆC TỬ TẾ QUANH TA

Bà lão bị con cái bỏ rơi

3 Tháng Tư, 2020